Kredietplanet.nl: Financieel, Lenen

Waarom lenen

Geld lenen is tegenwoordig eigenlijk een beetje een vast onderdeel geworden van ons dagelijks leven. We staan er te vaak niet voldoende bij stil net omdat het zo standaard is geworden, maar vroeger was het veel moeilijker om een lening af te sluiten dan nu. Had u bijvoorbeeld vroeger naar een mogelijkheid gezocht om een lening af te sluiten voor een beperkt bedrag van laat ons zeggen 1.000 euro, dan was de kans groot geweest dat u deze niet had gevonden. Vandaag de dag is dit echter zeer eenvoudig mogelijk. Sterker nog, dergelijke bedragen kunt u veelal dezelfde dag nog op uw rekening verwachten. In dit artikel gaan we graag verder in op de verschillende aspecten van geld lenen en stellen we u eveneens graag enkele mogelijkheden voor.

Waarom lenen?
Er wordt wel eens smalend gezegd dat lenen enkel en alleen is voor mensen die in de financiële problemen zitten. U en ik weten echter dat, dat absoluut niet het geval is, want wat wanneer u bijvoorbeeld een auto of beter nog een huis wenst aan te kopen? Dergelijke investeringen kunnen bijzonder zwaar doorwegen op uw financiële situatie waardoor u haast verplicht wordt om een lening af te sluiten. Los van het feit of u over de mogelijkheid zou beschikken om een dergelijke investering uit de hand te financieren moet u zich ook de vraag stellen of dat wel verantwoord en / of interessant is. Een auto bijvoorbeeld is eigenlijk een verloren kost waardoor u hiervoor eigenlijk beter geen persoonlijk kapitaal aanspreekt. Geld lenen is anno 2012 dus in geen geval voor mensen die te maken hebben met financiële problemen. Iedereen die kan op een zeker ogenblik in zijn of haar leven immers nood hebben aan een bepaalde lening.

Is geld lenen duur?
In tegenstelling tot wat sommige kredietverstrekkers wel eens durven te beweren is geld lenen nooit gratis. Wel is het zo dat de kostprijs op een lening afhankelijk is van kredietvorm tot kredietvorm en eveneens sterk afhankelijk kan zijn van de kredietverstrekker in kwestie. Binnen bepaalde wettelijke grenzen is de intrest die kan worden aangerekend op een lening immers niet vastgesteld. Hierdoor ontstaat een zeker verschil die potentiële kredietnemers als het ware verplicht om een krediet vergelijking uit te voeren. Alleen op die manier kunt u immers te weten komen welke kredietverstrekker u kan voorzien van een lening met een zo laag mogelijke kostprijs. Let op, niet alle kredietvormen maken gebruik van een maandelijkse rente of intrest. De mini lening is hier een mooi voorbeeld van. Gezien de beperkte looptijd en het beperkte bedrag van deze financiering wordt de kostprijs aangerekend als opstartkost. Deze opstartkost bedraagt veelal 20 procent of meer van het door u geleende bedrag. Het spreekt voor zich dat dergelijke kredietvormen dan ook veelal terecht als “duur” worden bestempeld.

Waar geld lenen?
Tot slot vragen veel mensen zich ook nog steeds af of ze nu echt verplicht zijn om een beroep te doen op een bank om geld te lenen. Om verschillende redenen kan dit voor bepaalde mensen immers een probleem zijn. Stel bijvoorbeeld maar eens dat u op de zwarte lijst staat of dat u over een BKR codering beschikt. Dan wordt het al snel aardig moeilijk om geld te lenen bij een bank. Niet getreurd, in dergelijke gevallen zijn er nog allerhande onafhankelijke kredietverstrekkers die u eveneens kunnen voorzien van een krediet. Het enige probleem bij deze kredietverstrekkers zit hem vaak in de kostprijs. Deze ligt steevast altijd hoger dan bij een bank het geval is. Indien u echt op zoek bent naar een zo goedkoop mogelijke manier om geld te lenen kunt u natuurlijk ook nog altijd kiezen voor de onderhandse lening, alleen moet u dan wel familie of vrienden hebben die u een dergelijke financiering willen verstrekken. Hoe dan ook is geld lenen zoals u ziet op allerhande manieren mogelijk, aan u om uit te maken welke voor u het interessantst is.

Let op! Geld lenen kost geld