Kredietplanet.nl: Financieel, Sparen

Sparen of beleggen?

In economisch moeilijke tijden is het lang niet altijd even eenvoudig om geld te kunnen sparen. Steeds meer mensen stellen zich daarbij ook de vraag of het tegenwoordig wel nog interessant is om geld te lenen. Het is immers een feit dat de rente op verschillende populaire spaarmogelijkheden aanzienlijk is gedaald. De gewone spaarrekening is hier natuurlijk het mooiste voorbeeld van. Aan de andere kant moeten we echter ook zeggen dat het nooit slecht is om een beetje spaargeld opzij te hebben staan. Veel mensen hebben dit niet om er vervolgens op een zeker ogenblik achter te komen dat ze er toch nood aan hebben met alle gevolgen van dien. In dit artikel willen we u graag meer vertellen over sparen in het algemeen alsook over de verschillende voor- en nadelen die er aan zijn verbonden.

Voor wie is sparen interessant?
Eigenlijk zouden we op bovenstaande vraag moeten antwoorden dat sparen voor iedereen interessant is. Het kan zoals in de inleiding reeds gezegd immers nooit kwaad om wat spaargeld opzij te hebben staan. Echter is het als vanzelfsprekend zo dat er nog een verschil bestaat tussen bepaalde doelgroepen. Neem nu bijvoorbeeld het verschil tussen iemand die van plan is om een huis te kopen en iemand die op pensioen is. Beide doelgroepen hebben nood aan spaargeld, maar de aard van het spaargeld en vooral de hoeveelheid zullen aanzienlijk verschillen. Daarbij verschilt ook het doel, want het spaargeld van de persoon die een huis wenst te kopen zal bedoelt zijn om daadwerkelijk te investeren in de woning terwijl het spaargeld van de gepensioneerde zal gebruikt worden om deels van te kunnen leven. Op deze manier komen we tot een zeer interessant voorbeeld waarin spaargeld in beide gevallen nodig is, maar ze steeds voor een ander doel wordt aangewend. In ieder geval toont dit op een zeer eenvoudige manier aan dat spaargeld wel degelijk interessant is.

Sparen of beleggen?
Een andere vraag die vaak opduikt is of u er nu beter voor kiest om geld te sparen of te beleggen. Het is immers een feit dat geld beleggen u doorgaans meer potentiële winsten oplevert dan geld sparen, maar mensen houden vaak te weinig rekening met de nadelen die aan beleggen verbonden zijn. Het grote voordeel aan sparen is immers dat u van een ongelofelijke zekerheid kunt genieten. Er is in eerste instantie de financiële stabiliteit van de bank waarbij u spaart, maar daarnaast is er ook nog de zogenaamde depositogarantieregeling die onder andere geldt voor het geld dat u op een spaarrekening plaatst. Wanneer u met andere woorden geld opzij wenst te zetten tegen een zo laag mogelijk risico is het interessantst om geld te sparen in plaats van te beleggen. Ook het feit dat u niet zomaar iedere belegging op ieder ogenblik terug kunt opvragen speelt mee in de keuze van veel spaarders en beleggers. Of sparen nu echt interessanter is dan beleggen hangt zoals u inmiddels wel reeds zult weten dus vooral af van uw persoonlijke voorkeur. Wenst u een zo optimaal mogelijk rendement en durft u wat risico te nemen, dan kan beleggen voor u interessanter zijn. Wenst u gewoon een slag om de arm te houden en geen risico te lopen, dan is sparen voor u waarschijnlijk de beste oplossing.

Conclusie
Er wordt over het sparen van geld natuurlijk de laatste tijd erg veel gezegd. Velen stellen dat het absoluut niet langer interessant is om nog geld te sparen. De inflatie is natuurlijk een vervelend punt. Het feit dat deze vandaag de dag hoger ligt dan de rente op menig spaarrekening zegt natuurlijk op het eerste zicht reeds voldoende. Echter, naast de inflatie moet er ook nog met andere zaken rekening worden gehouden. Het is een feit dat u van spaargeld niet rijk zult worden. Iedereen is het hier wel over eens, maar iedereen zal het er ook over eens zijn dat spaargeld achter de hand hebben er vooral voor zorgt dat u een bepaalde financiële zekerheid geniet. Wanneer u bijvoorbeeld dringend nood heeft aan extra geld kan een spaarrekening de uitweg bieden. Het is tot slot dus niet zozeer de opbrengst die geld sparen tegenwoordig interessant maakt, maar vooral het feit dat u spaargeld achter de hand heeft.

Let op! Geld lenen kost geld