Kredietplanet.nl: Financieel, Lenen

Onderhandse lening

Lang niet iedereen staat te springen om een lening bij een bank of andere kredietverstrekker af te sluiten. Sterker nog, in bepaalde gevallen is het zelfs gewoon niet mogelijk of gewoon niet interessant om een klassieke lening aan te gaan. De onderhandse lening is een lening die we eigenlijk kunnen aanzien als één van de buitenbeentjes binnen de financiële wereld. Mensen die er voor kiezen om een onderhandse lening aan te gaan beschikken veelal niet meer over de mogelijkheid om een gewone lening bij een bank af te sluiten of hebben nood aan een klein bedrag waardoor een gewone lening afsluiten veel te duur en eigenlijk gewoon overbodig is. Een onderhandse lening wordt voor steeds meer mensen interessant en dat is exact waar we het in dit artikel over gaan hebben. Wenst u meer te weten over de onderhandse lening, lees dan snel verder!

Wat is een onderhandse lening?
Een onderhandse lening is een lening die wordt verstrekt of afgesloten zonder dat er een bank of andere kredietverstrekker aan te pas komt. Wanneer u er voor kiest om een onderhandse lening af te sluiten zult u dus met andere woorden een vriend of familielid moeten hebben die bereid is om u een bepaalde lening te geven. Het mooie aan deze vorm van lenen is natuurlijk dat er onderling kan worden afgesproken welke kostprijs er voor de lening moet worden betaald. Banken zijn commerciële bedrijven die er alleen maar baat bij hebben om een zo hoog mogelijke omzet en winst te realiseren, maar bij een onderhandse lening is dat niet van toepassing. Een onderhandse lening wordt dan eigenlijk ook vooral verstrekt om iemand uit de nood te helpen. Dit wil niet zeggen dat een onderhandse lening gratis is. De kredietverstrekker heeft immers ook in het geval van een onderhandse lening de mogelijkheid om een bepaalde kostprijs in rekening te brengen, maar daar vertellen we u graag meer over in het volgende stukje van dit artikel.

Hoeveel kost een onderhandse lening mij?
Eigenlijk valt er op bovenstaande vraag niet zomaar een antwoord te geven. Het is immers zo dat er voor een onderhandse lening geen vaste kostprijs geldt. Ook staan er nergens richtlijnen beschreven die verwijzen naar de kostprijs van een onderhandse lening waardoor het voor de kredietverstrekker perfect mogelijk is om zelf te bepalen hoeveel winst hij of zij wil maken op een dergelijke lening. Zoals gezegd wordt een onderhandse lening meestal afgesloten met een vriend of familielid waardoor de intrest veelal in lijn of zelfs lager ligt dan bij de banken. Wie bang is om bij een onderhandse lening vergelijkbare taferelen als bij een mini lening tegen te komen hoeft zich dus nergens zorgen om te maken. Let wel, het wordt altijd aangeraden om de onderling afgesproken kostprijs op papier te zetten. Op deze manier kan deze tijdens de looptijd van de onderhandse lening door geen van beide partijen worden betwist wat zeer onaangename verrassingen kan voorkomen.

Is een onderhandse lening wettelijk?
Er is geen enkel wettelijk bezwaar voor het afsluiten van een onderhandse lening. Het enige probleem waar u misschien even bij stil moet blijven staan is het feit dat een onderhandse lening over geen enkele wettelijke waarborg beschikt. Met andere woorden, wanneer er tijdens het afbetalen van de onderhandse lening iets fout gaat is de kans groot dat u er zelf voor moet opdraaien. Wettelijk gezien is het immers niet verboden om een onderhandse lening af te sluiten, maar er wordt ook geen enkele garantie of waarborg gegeven voor het geval het toch fout mocht lopen. Dit is meteen ook de belangrijkste reden om er voor te zorgen dat de overeenkomst bij een onderhandse lening altijd schriftelijk wordt ondertekend door beide partijen. Vaak wordt er voor een onderhandse lening gebruik gemaakt van een mondelinge overeenkomst, maar we kunnen u nu al vertellen dat, dat absoluut geen goed idee is. Uzelf indekken door gebruik te maken van een schriftelijke kredietovereenkomst is dan ook absoluut geen overbodige luxe.

Conclusie
We zijn er van overtuigd dat een onderhandse lening heel wat interessante voordelen met zich meebrengt. Een onderhandse lening is eenvoudig af te sluiten en u kunt alles perfect reglementair maken door een schriftelijke kredietovereenkomst op te maken. Anderzijds moet het ook gezegd worden dat een onderhandse lening risico’s met zich meebrengt. Wat bijvoorbeeld wanneer u ruzie krijgt met uw vriend of familielid? Als er gebruik wordt gemaakt van een schriftelijke kredietovereenkomst is dit niet zo’n probleem, maar wat bij een mondelinge overeenkomst? De kans is groot dat de persoon in kwestie meteen het geleende geld terug zal willen hebben en dan? Daarnaast is ook de kostprijs van een onderhandse lening een kleine struikelblok. De kostprijs kan vrij worden bepaald waardoor het belangrijk is dat zowel de kredietverstrekker als de kredietnemer zich tevreden kunnen stellen met de intrest die zal worden gehanteerd. Ook omwille van die reden wordt het altijd aangeraden om de voorwaarden van de onderhandse lening schriftelijk vast te leggen en bijgevolg ook te laten ondertekenen.

Onderhandse lening: Samenvatting
Tegenwoordig doet en wil iedereen geld lenen. Wanneer men een negatieve BKR registratie heeft, is het helaas voor veel mensen bijna onmogelijk om een lening af te sluiten. Je krijgt tegenwoordig al een negatieve BKR registratie wanneer een telefoonrekening te laat wordt betaald. Voor veel mensen is een onderhandse lening dan ook een oplossing.

Een onderhandse lening, is een manier van geld lenen waarbij een partij zoals een bank niet het geld verstrekt en hierbij ook niet mee in contact komt. Een onderhandse lening kan bijvoorbeeld worden geregeld met iemand uit de familie of een goede vertrouwde vriend of kennis.

Deze lening wordt niet geregistreerd en er wordt bij deze vorm van lenen ook geen gebruik gemaakt van de BKR registratie. Bij een onderhandse lening wordt met de persoon die de lening verstrekt de voorwaarden en afspraken gemaakt. Enkele voordelen hiervan zijn dan ook dat de rente met de persoon kan worden afgesproken. Hierbij kun je vaak dan ook profiteren van geen of lage rentes. Bij een lening via de bank zijn de hoge rentes vaak hoog en daarom onbetaalbaar. Bij de onderhandse lening wordt een contract opgesteld door de beide personen. Hierin wordt de looptijd vermeld, de rente, het doel van de lening en de gemaakte afspraken. De persoon die de onderhandse lening verstrekt is niet verplicht deze lening aan te geven bij de belasting dienst, maar het mag wel.

Wanneer een onderhandse lening wordt verstrekt voor bijvoorbeeld de koop van een huis is het wel handig om de lening aan te geven bij de belastingdienst. Hier mag dan namelijk gebruik worden gemaakt van renteaftrek en kan het veel voordeel bieden. Bij een onderhandse lening is het natuurlijk wel van groot belang dat de betalingsverplichtingen wel worden voldaan.

Wanneer een familielid bereidt is om een onderhandse lening aan te bieden betekent dit dat er een groot vertrouwen is tussen beide personen. Het niet betalen van de kosten kan dan ook voor ruzie zorgen en de vriendschap schaden. Een onderhandse lening wordt tegenwoordig steeds vaker gebruikt. Ouders gebruiken dit vaak om hun kind goedkoop geld te lenen of om iemand uit geld problemen te helpen. Een onderhandse lening is sneller en gemakkelijker te regelen en is voor veel mensen een uitkomst.

Let op! Geld lenen kost geld