Kredietplanet.nl: Financieel, Hypotheek

Maximale hypotheek

Wanneer we naar de bank stappen om een hypothecaire lening af te sluiten houden we er vaak geen rekening mee dat er zoiets bestaat als een maximale hypotheek. Het lijkt tegenwoordig wel alsof een dergelijke limiet helemaal niet bestaat. Mensen willen voor de aankoop van hun nieuwe woning constant meer lenen en dat heeft er voor gezorgd dat ook steeds meer kredietnemers na een bepaalde tijd in de problemen komen en hun hypotheek niet meer kunnen afbetalen. Om dergelijke toch wel zeer vervelende situaties te voorkomen heeft de financiële wereld er reeds enige tijd geleden voor gekozen om een maximale hypotheek in het leven te roepen. Aan de hand van bepaalde financiële informatie wordt berekend hoeveel u kunt lenen zodat u later niet in de problemen zou komen. We vertellen u in dit artikel graag meer over de maximale hypotheek.

Hoe wordt de maximale hypotheek berekend?
De maximale hypotheek wordt op verschillende manieren berekend. In eerste instantie is er natuurlijk uw inkomen. Het hoeft niet gezegd te worden dat uw inkomen van essentieel belang is voor het bedrag dat u door middel van een hypothecaire lening zult kunnen lenen. Vroeger hadden banken er weinig of geen problemen mee om u een hypothecaire lening te verstrekken waarvan de afbetaling bijna volledig gelijk lag aan wat uw maandelijks inkomen was. Tegenwoordig zijn banken echter veel strenger geworden en mede dankzij de invoering van de zogenaamde maximale hypotheek is het voor heel wat mensen slechts mogelijk geworden om een beperkt bedrag te kunnen lenen. Vandaag de dag eisen banken immers veelal dat u 1000 euro van uw maandelijks inkomen overhoudt om te voldoen aan de dagdagelijkse kosten. Met andere woorden, wanneer u iedere maand een inkomen geniet van 1500 euro zult u slechts 500 euro kunnen gebruiken voor het afbetalen van uw hypothecaire lening.

Meer financiële informatie
Gelukkig wordt de maximale hypotheek niet uitsluitend berekend aan de hand van uw inkomen. Hoewel deze wel grotendeels bepalend is voor het bedrag dat u met een hypothecaire lening kunt lenen is het wel zo dat u ook andere, aanvullende financiële informatie kunt verstrekken aan de bank. Wanneer u bijvoorbeeld over heel wat spaargeld of een goedlopende belegging beschikt kan ook dat mee in overweging worden genomen bij het toekennen van een hypothecaire lening. Dergelijke extra financiële informatie en waarborgen kunnen er dus probleemloos voor zorgen dat uw maximale hypotheek aanzienlijk groter wordt. Welk bedrag u ook wenst te lenen, de bank zal er steeds zeker van willen en moeten zijn dat u het geleende bedrag kunt terugbetalen en dat is iets waar u tegenwoordig meer dan ooit rekening mee zult moeten houden.

Is de maximale hypotheek bindend?
Het is niet eenvoudig om op bovenstaande vraag een sluitend antwoord te geven. Op zich is het inderdaad zo dat een maximale hypotheek voor zowel de kredietverstrekkers als voor de kredietnemer bindend is. Dat wil zeggen dat geen van beide partijen de mogelijkheid heeft om een grotere financiering te verstrekken of aan te gaan, maar in de praktijk is dat veelal anders. Tal van kredietverstrekkers maken het tegenwoordig mogelijk om wel iets meer dan de maximale hypotheek te lenen. Het gaat hierbij veelal slechts over enkele procenten, maar het bedrag waarop de procenten berekend zijn is natuurlijk groot genoeg om een stevige meerprijs te vertegenwoordigen. Wanneer u als kredietnemer een dergelijke “extra financiering” wenst heeft dat vaak gevolgen voor de kostprijs van het krediet. Niet zelden kiest de kredietverstrekker er dan (afhankelijk van de looptijd van de hypotheek) immers voor om een hogere intrest in rekening te brengen. De maximale hypotheek mag dan zoals u ziet niet altijd bindend zijn, toch wordt het ten stelligste aangeraden om met deze limieten rekening te houden.

Let op! Geld lenen kost geld