Kredietplanet.nl: Financieel, Lenen

Lening met uitkering

Het zal u niet zijn ontgaan dat banken maar wat vaak worden afgeschilderd als boeman. Heel wat mensen die naar de bank stappen om een lening aan te vragen krijgen deze tegenwoordig immers niet toegewezen. Vooral moet de oorzaak van de weigering gezocht worden in de financiële situatie van de persoon in kwestie, maar de vraag is natuurlijk waar de bank de lat legt. Aan welke vereisten moet u anno 2012 bijvoorbeeld voldoen om een lening af te kunnen sluiten en vooral welk bedrag kunt u dan precies lenen. Vooral mensen die genieten van een uitkering hebben het vaak moeilijk om een lening af te sluiten. Zij zijn doorgaans sowieso iets “banger” om een lening af te sluiten, net omdat ze vrezen dat ze deze niet zullen kunnen afbetalen, maar is die vrees wel gegrond? We vertellen er u graag meer over in dit artikel.

Is lenen met een uitkering mogelijk?
Wanneer u over een uitkering beschikt en toch geld wenst te lenen is het net als bij een gewone kredietnemer belangrijk om te kijken naar wat er iedere maand op uw bankrekening verschijnt. Het is immers dat bedrag dat de basis zal vormen voor uw kredietaanvraag. Het spreekt immers voor zich dat de bank u nooit meer geld zal laten afbetalen dan u maandelijks daadwerkelijk ontvangt. Sterker nog, veelal is het slechts mogelijk om een zeer beperkt stukje van uw inkomsten af te betalen aan leningen. Dit gezegd zijnde weet u dat u met een uitkering niet bijzonder veel zal kunnen lenen. Aan de andere kant is het ook zo dat dit niet slecht is aangezien de kans op wanbetaling bij het lenen van een groter bedrag reëel zou zijn. U moet zich dan ook altijd afvragen of u dat risico wel wilt lopen of niet. Als het van de banken afhangt, dan kunt u in ieder geval enkel en alleen dat lenen waarvan de financiële instelling zeker is dat u het maandelijks kunt afbetalen.

Hoeveel kan ik lenen met een uitkering?
Zoals eerder in dit artikel gezegd is het bedrag dat u kunt lenen wanneer u een uitkering geniet beperkt. U zult moeten kijken naar uw uitkering om te kunnen bepalen hoeveel u kunt lenen. Stel bijvoorbeeld dat u iedere maand over een uitkering beschikt van 1000 euro. De bank staat u toe om van die 1000 euro zo’n 600 euro per maand af te betalen aan leningen. U kunt dan in theorie 600 x 12 x het aantal jaren dat de afbetaling zal lopen lenen. Indien u bijvoorbeeld een financiering op 10 jaar aan wenst te gaan wil dit zeggen dat u 600 x 12 x 10 is gelijk aan zo’n 72.000 euro kunt lenen. Let wel, in dit bedrag zitten ook de kosten voor de lening inbegrepen. U dient er dus rekening mee te houden dat het bedrag dat u daadwerkelijk op uw rekening zult ontvangen kleiner zal zijn dan 72.000 euro. In ieder geval wordt het aangeraden om niet teveel van uw uitkering te reserveren voor het afbetalen van leningen. U dient er immers rekening mee te houden dat u ook nog dagelijkse kosten moet betalen alsook een eventuele huur.

Conclusie
Gedurende dit artikel kunt u het idee hebben gekregen dat lenen met een uitkering eenvoudig is. We willen u echter geen valse hoop geven, heel wat banken staan weigerachtig over het lenen van geld aan mensen die genieten van een uitkering. Aan de andere kant zorgt dit wantrouwen er absoluut niet voor dat u alle mogelijkheden om geld te lenen worden ontnomen, in tegendeel. Indien u de bank kunt overtuigen van het feit dat u perfect solvabel bent om het geleende bedrag af te betalen met uw uitkering, dan is er veelal geen enkel probleem. Let wel, indien uw persoonlijke of financiële situatie op eender welke manier dan ook veranderd bent u verplicht om de bank hiervan op de hoogte te brengen.

Let op! Geld lenen kost geld