Kredietplanet.nl: Financieel, Lenen

Krediet aanvragen

Een krediet aanvragen, iedereen zal het in zijn of haar leven wel eens moeten doen, alleen hoe begint u er aan? Een krediet aanvraag verloopt als vanzelfsprekend in verschillende stappen. De eerste stap die u zult moeten zetten heeft betrekking tot het bedrag dat u wilt gaan lenen. Daarnaast zult u ook andere informatie zoals de looptijd en dergelijke moeten proberen in te schatten. Wanneer u over al deze informatie beschikt zult u tot slot ook moeten begrijpen welke voorwaarden er verbonden zijn aan het aanvragen van een krediet. Met andere woorden, bent u wel in staat om het krediet dat u wenst af te sluiten daadwerkelijk af te betalen? Is dat het geval, dan kunt u het krediet met een gerust hart aanvragen. Is dat niet het geval, dan is de kans groot dat de bank u dit krediet niet zal willen verstrekken. In dit artikel vertellen we u graag meer over hoe een krediet aan te vragen?

Voor welk bedrag een krediet aanvragen?
Het belangrijkste kenmerk van een krediet is en blijft het kredietbedrag. Het wordt aangeraden om er bij stil te blijven staan dat een krediet afsluiten voor een bedrag dat groter is dan het bedrag dat u echt nodig heeft niet interessant is. U zult immers op een krediet steeds intresten moeten betalen die in lijn liggen met de hoogte van het kredietbedrag. Met andere woorden, des te hoger het kredietbedrag, des te meer rente er verschuldigd is. Hou er ook rekening mee dat een te hoge gewone lening afsluiten eveneens invloed kan hebben op de kredieten die u in de toekomst nog zult kunnen afsluiten. Er wordt bij het toekennen van een nieuw krediet immers altijd rekening gehouden met de bestaande vaste kosten, waaronder dus ook de reeds lopende kredieten. Het is zoals u ziet voor u als kredietnemer dus zeer belangrijk om stil te blijven staan bij het bedrag waarvoor u een krediet aanvraagt.

Van welke kredietvorm gebruikmaken?
Het zal u niet ontgaan zijn dat er op de financiële markt heel wat verschillende kredietvormen zijn terug te vinden. Alvorens een krediet aan te vragen is het geen overbodige moeite om u even te verdiepen in deze kredietvormen. We onderscheiden immers bijvoorbeeld een gewone standaard lening op afbetaling van een aflossingsvrije lening, maar ook een mini lening behoort voor veel mensen tot de mogelijkheden. Zoals u ziet zijn er verschillende kredietvormen op de financiële markt terug te vinden die u zou kunnen afsluiten. De kredietvorm waarvoor wordt gekozen zal op het einde van de rit afhankelijk zijn van uw persoonlijke voorkeur en financiële situatie. Wenst u, uw financiële vrijheid te behouden en niet gebonden te zijn aan een hoge maandelijkse afbetaling, dan kiest u voor een aflossingsvrij krediet. Wenst u gewoon zo weinig mogelijk kosten te betalen en uw krediet simultaan af te betalen, dan is een lening op afbetaling de ideale mogelijkheid om geld te lenen. Zoals u ziet komt er bij het aanvragen van een nieuw krediet toch heel wat bij kijken.

Met welke financiële waarborgen moet ik rekening houden?
De bank zal u nooit zomaar een krediet verstrekken, dat spreekt voor zich. In ruil voor het toegekend krijgen van een krediet zult u aan de bank een bepaalde kostprijs moeten betalen, die beter bekend staat als “rente” of “intrest”. Bij het aanvragen van een krediet moet u er rekening mee houden dat de bank echter ook met zekerheid zal willen kunnen zeggen dat zij het aan u geleende geld op een bepaalde dag zal terugzien. Daarom dient u bepaalde waarborgen te verstrekken. De belangrijkste waarborg is uw loonfiche. Aan de hand van uw loonfiche zal er immers kunnen worden vastgesteld of u al dan niet in staat bent om een bepaald krediet af te betalen. Voor bepaalde kredietvormen zoals een effectenkrediet kunt u ook een effectenportefeuille als waarborg geven. Dit zijn stuk voor stuk zaken die de kans op het toegekend krijgen van een krediet vergroten. Hoewel er heel wat komt kijken bij het aanvragen van een krediet is dit in de praktijk toch veelal redelijk eenvoudig haalbaar.

Let op! Geld lenen kost geld