Kredietplanet.nl: Financieel, Hypotheek

Hypotheek BKR

Het afsluiten van een hypothecaire lening kan tegenwoordig op zoveel verschillende manieren dat het voor iedereen wel mogelijk is geworden om een dergelijke financiering aan te gaan. Aan de andere kant zijn er echter ook nog steeds mensen die reeds met bepaalde schulden te maken hebben. Voor die mensen kan het afsluiten van een hypothecaire lening wel een helse opdracht zijn. Zij beschikken in Nederland immers veelal ook over een zogenaamde BKR codering en het is net die codering die er voor zorgt dat het afsluiten van een krediet erg lastig kan worden. Een hypotheek met BKR afsluiten hoeft echter niet perse onmogelijk te zijn. Hoewel erg lastig, zijn er wel enkele situaties waarin de BKR codering gerelativeerd kan worden en waarin een hypothecaire lening u wel toegekend kan worden. We vertellen er u in dit artikel graag meer over.

Aflossing van uw schulden
In eerste instantie is het bij een BKR codering van het grootste belang dat u aan de bank kunt aantonen dat u volop bezig bent met uw schulden af te betalen. Wanneer u bijvoorbeeld een aflossingsplan heeft bekomen voor uw schulden kunt u deze inclusief de uitgevoerde betalingen aan de bank overhandigen. Vervolgens is het belangrijk dat u over voldoende inkomen beschikt. U moet er immers rekening mee houden dat u iedere maand reeds een bepaalde afbetaling van uw schulden moet doen en dat het afbetalen van een hypothecaire lening een behoorlijke financiële verplichting is. Interessant wordt het in dit geval dan ook pas echt wanneer er twee personen binnen het gezin geld verdienen. Op die manier kan de ene persoon instaan voor het afbetalen van de leningen en kan de andere persoon zorgen voor voldoende kapitaal om de dagelijkse kosten te kunnen betalen. Ook ieder de helft van de afbetalingen voor uw rekening nemen is natuurlijk geen enkel probleem.

Probleemgevallen
Helaas zijn er naast bovenstaande ook nog de zogenaamde probleemgevallen. In dit geval betreft het mensen die over een BKR codering beschikken en die helaas toch niet over voldoende mogelijkheden beschikken om een afbetalingsplan te volgen. Het spreekt voor zich dat in dergelijke gevallen een hypothecaire lening aanvragen volledig uit den boze is. Wanneer u toch een dergelijke aanvraag zou doen is de kans bijzonder groot dat deze door de bank zal worden verworpen. Ook wat andere kredietverstrekkers betreft is de kans vrij groot dat zij u geen dergelijke zware financiering zullen willen toekennen. Hoewel zij dan wel geen controle bij het BKR uitvoeren is het ook voor deze financiële instellingen van belang om de nodige zekerheden op financieel vlak te hebben. Kunt u deze niet bieden, dan zijn ook dergelijke bedrijven met andere woorden veelal niet geneigd om u te voorzien van een hypothecaire lening.

Conclusie
Als enige conclusie kunnen we dus eigenlijk stellen dat een hypotheek met BKR wel mogelijk is, alleen zijn de mogelijkheden sterk afhankelijk van de goede wil van de kredietverstrekker in combinatie met de actuele financiële mogelijkheden van de kredietnemer. Hoe dan ook moet de kredietnemer er steeds voor zorgen dat hij over voldoende argumenten beschikt om de bank of andere kredietverstrekker er van te overtuigen dat hij over voldoende financiële middelen beschikt om een zware financiering als een hypothecaire lening aan te kunnen. Kan de potentiële kredietnemer dit niet, dan is de kans bijzonder groot dat een hypotheek met BKR niet wordt toegekend. Hou er tot slot ook nog rekening mee dat de kans bestaat dat kredietnemers van een hypotheek met BKR te kampen krijgen met een hogere kostprijs. Deze moet de bank immers voldoende kunnen indekken tegen het hogere risico die het verstrekken van een hypotheek met BKR met zich meebrengt.

Let op! Geld lenen kost geld