Kredietplanet.nl: Financieel, Hypotheek

Hypotheek afsluiten

Wanneer u een hypothecaire lening denkt af te zullen sluiten en u daar reeds de nodige informatie voor heeft ingewonnen zult u zich er ongetwijfeld van bewust zijn dat u bij een hypothecaire lening verplicht bent om een zogenaamde hypotheek aan de bank te verstrekken. Een hypotheek is voor de bank eigenlijk niets meer of minder dan een sluitende waarborg die er voor zorgt dat de bank aanspraak kan maken op het huis wanneer u als kredietnemer niet langer aan uw verplichtingen weet te voldoen. De hypotheek biedt de bank dan ook het recht om het huis openbaar te verkopen en met de opbrengst van de verkoop het nog resterende bedrag van de lening af te betalen. Dekt de opbrengst niet het volledige kostenplaatje, dan dient u zelf het overgebleven bedrag op te hoesten. Denk dus goed na alvorens een hypothecaire lening af te sluiten.

Waarom een hypotheek?

Zoals in de inleiding reeds aangehaald is een hypotheek voor een bank absoluut noodzakelijk. Mocht er geen hypotheek gevraagd worden zou een hypothecaire lening niet alleen zelden verstrekt worden, ze zou ook nog eens onnoemelijk duur zijn. Bij een gewone lening volstaat het voor de bank immers om te weten hoeveel geld u verdient, maar een hypothecaire lening wordt niet zomaar afgesloten voor een periode van laat ons zeggen 5 jaar. Een hypothecaire lening wordt doorgaans op z’n minst afgesloten voor een periode van 20 tot 30 jaar en dan is het niet meer dan logisch dat de bank bijkomende waarborgen nodig heeft. Het verplicht moeten verstrekken van een hypotheek kan op het eerste zicht natuurlijk afschrikken, maar geloof ons als we zeggen dat het eigenlijk de enige manier is om er voor te zorgen dat een hypothecaire lening betaalbaar blijft.

Geldt een hypotheek voor alle hypothecaire leningen?
Tegenwoordig bestaat de kans dat u er als kredietnemer niet voor kiest om een gewone hypothecaire lening op afbetaling af te sluiten, maar bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypothecaire lening. Ook in een dergelijk geval zult u verplicht zijn om een hypotheek te verstrekken. Of u nu met andere woorden kiest voor een gewone hypothecaire lening of voor één van de vele moderne varianten maakt op dat vlak helemaal niets uit. Wel moet u er rekening mee houden dat de kostprijs op een aflossingsvrije hypotheek steeds hoger ligt dan op een gewone hypothecaire lening op afbetaling. Het kan dus perfect voorkomen dat de bank voor het toekennen van een aflossingsvrije hypotheek nog bijkomende waarborgen nodig heeft. Een hypotheek mag dan ten allen tijde een vereiste zijn, het zorgt er niet voor dat u vrijgesteld wordt van eventuele andere noodzakelijke waarborgen.

Is een tweede hypotheek mogelijk?

Hoewel de meeste mensen in hun leven slechts nood zullen hebben aan één enkele hypotheek zijn er ook die op een zeker ogenblik een tweede hypothecaire lening zullen willen afsluiten. In dit geval dient u eigenlijk rekening te houden met de voorwaarden van de eerste hypothecaire lening, al dan niet verder aangescherpt. Wanneer u een tweede hypothecaire lening wenst af te sluiten zult u met andere woorden wederom verplicht zijn om een hypotheek te verstrekken. Hoewel dat op zich geen probleem is zult u wel moeten kunnen aantonen over voldoende inkomen en / of eventuele andere financiële middelen te beschikken. Probeer hoe dan ook in eerste instantie altijd bij uzelf te raden te gaan of het wel verantwoord is om een tweede hypotheek af te sluiten.

Welke hypotheek vorm is de beste voor u?
Als u een hypotheek gaat afsluiten dan is het altijd een opgave om door de bomen (banken) het bos te zien. Niet alleen een lage rente is van groot belang, maar ook om de juiste hypotheekvorm te kiezen. Mogelijk is het kiezen van de juiste hypotheekvorm nog wel belangrijker dan het kiezen van de laagste rente. Als u kiest voor een lening / hypotheek dan is het van belang dat u ook weet hoe u in de toekomst de aflossing gaat doen. Hoe krijgt u het geld om dit te doen? En hoe zorgt u dat u een deel van de hypotheek daadwerkelijk aflost?

Dat is besloten in de hypotheekvorm: hoe u de aflossing gaat doen in de toekomst. Hoe zult u dit gaan doen? Door direct af te lossen op de hypotheek met een lineaire of een humanitaire hypotheek? Of gaat u sparen met een bankspaarhypotheek? Of met een spaar hypotheek? Of kiest u voor wat meer risico en gaat u de aflossing bij elkaar renderen met een beleggingshypotheek? Of een hypotheek met een beleggingspolis? Het is allemaal erg moeilijk om te kiezen. Wat is het beste?

Vaak is het pas in de toekomst helemaal helder of u een goede keuze heeft gemaakt. Om een goede keuze te kunnen maken is het van groot belang dat u een hypotheek adviseur of een financieel planner u alles goed en vakkundig uit laat leggen. Zorg er altijd voor dat u precies weet waar u aan toe bent en waar u voor kunt kiezen. U kunt niet zomaar voor een hypotheek vorm kiezen omdat het allemaal leuk klinkt terwijl u niet weet waar u daadwerkelijk voor kiest.

Weet dus goed waar u aan begint en zorg voor een heldere uitleg. Een uitleg die een goede hypotheek adviseur u altijd zal geven. En staar u niet blind op de maandlasten van de eerste paar jaren. Het gaat om een totaalplaatje van vele meer jaren. Zorg dat u voor de lange termijn kiest en zich niet laat leiden door de mogelijk lage maandlasten in het begin. Ook bij een hypotheek geldt dat goedkoop duurkoop kan zijn.

U kunt uw hypotheek afsluiten bij een bank waar men specifiek voorkeuren heeft voor hun eigen producten. Ook kunt u naar een tussenpersoon gaan. Het beste is om te keien voor een onafhankelijke hypotheek adviseur die uw belang voorop zet. Kies er ook duidelijk voor dat de hypotheekadviseur door u wordt beloont en in geen enkele vorm een beloning krijgt van een verzekeringsmaatschappij of van een bank. Zo weet u zeker dat uw belang voorop staat. Dat is het belang dat het belangrijkste is! Niet dat van de hypotheekadviseur, niet dat van de bank of de geldverstrekker (hypotheekverstrekker in dit geval) of van de verzekeringsmaatschappij. Het is uw hypotheek en uw hypotheekkeuze. Dus zorg dat u een goede hypotheek krijgt. En zorg ook dat als u met meerdere personen een hypotheekakte ondertekend of een offerte om te beginnen, dat u het allebei begrijpt! Goed om te weten toch?

Let op! Geld lenen kost geld