Kredietplanet.nl: Financieel, Sparen

Groen sparen

Wanneer we tegenwoordig de actualiteit onder de loep nemen stellen we vast dat mensen steevast de mond vol hebben over groene investeringen, maar ook groen sparen is aan een flinke opmars begonnen. Voor velen is groen sparen helaas nog een brug te ver. Er zijn nog steeds heel veel mensen die denken dat er aan groen sparen allerhande vervelende voorwaarden verbonden zijn waardoor het op het einde van de rit eigenlijk interessanter is om gewoon geld te sparen. Het zal u in ieder geval goed doen om te horen dat dit niet het geval is. Er schuilt eigenlijk een zeer eenvoudige uitleg achter het fenomeen groen sparen. Kort gezegd komt het er gewoon op neer dat banken het geld dat wordt opgehaald uit groene spaarmogelijkheden uitsluitend gebruikt om te investeren in milieuvriendelijke bedrijven of toepassingen. We vertellen er u in dit artikel graag meer over.

De groene spaarrekening en spaardeposito
Eén van de populairste groene spaarmogelijkheden is natuurlijk de gewone groene spaarrekening. De groene spaarrekening zorgt er voor dat u geld kunt sparen tegen een aantrekkelijke rente terwijl u weet dat het geld in kwestie enkel en alleen door de bank in kwestie aangewend zal worden om te investeren in groene bedrijven, technologieën en / of toepassingen. De groene spaarrekening kunt u het best vergelijken met een gewone spaarrekening. Met andere woorden, de groene spaarrekening is vooral geschikt voor mensen die groen willen sparen, maar toch altijd over de mogelijkheid willen beschikken om hun spaargeld terug op te vragen.

Indien u toch uw spaargeld langer wenst vast te zetten kunt u er voor kiezen om gebruik te maken van een groene spaardeposito. De werking van de groene spaardeposito (die veelal kan worden afgesloten voor een periode van drie of vijf jaar) is nagenoeg dezelfde als deze van een gewone spaardeposito, maar dan met de zekerheid dat er uitsluitend wordt belegd in milieuvriendelijke zaken. Let wel, het is met een groene spaardeposito veelal niet mogelijk om geld vervroegd af te halen (tenzij u kosten wenst te betalen) en ook geld bijstorten behoort doorgaans niet tot de mogelijkheden.

Voordelen van groen sparen
Groen sparen is natuurlijk leuk en aardig, maar zijn er ook concrete voordelen aan verbonden die u bijvoorbeeld niet heeft wanneer u er voor kiest om een gewone spaarrekening of spaardeposito af te sluiten? Er bestaan inderdaad enkele groene beleggingen die door de overheid van een land worden aangeraden en op die beleggingen of spaarmogelijkheden wordt er doorgaans een bepaald belastingvoordeel toegekend. Voor de groene spaarrekening geldt dit niet, maar hoe dan ook worden inkomsten uit een dergelijke rekening tot een bedrag van 1.830 euro per jaar vrijgesteld van roerende voorheffing. De meeste mensen die er voor kiezen om groen te sparen doen dit echter uit liefde voor onze natuur. Groen sparen brengt met andere woorden veelal geen concrete extra financiële voordelen met zich mee, maar u weet wel dat u er het milieu mee steunt en dat op zich is natuurlijk ook een belangrijk voordeel.

Conclusie
Groen sparen zit in de lift en dat heeft er voor gezorgd dat steeds meer banken op deze trend inspelen. Deze evolutie heeft er op haar beurt dan weer voor gezorgd dat er steeds meer nieuwe groene spaarmogelijkheden op de markt worden geïntroduceerd waardoor het voor u als groene spaarder moeilijk wordt om door de bomen nog het bos te blijven zien. Probeer in ieder geval altijd eerst voor uzelf uit te maken naar welke vorm van sparen u precies op zoek bent. Wanneer u hierop een antwoord heeft gevonden kunt u aan de hand daarvan op zoek gaan naar de groene spaarmethode die het best aansluit op uw eisen. Let wel, het vergelijken van de rente op groene spaarvormen is (net als bij gewone spaarvormen trouwens) absoluut geen overbodige luxe.

Let op! Geld lenen kost geld