Kredietplanet.nl: Financieel, Lenen

BKR lening

Een BKR codering is voor veel mensen een doorn in het oog. Het klopt natuurlijk dat we tegenwoordig allemaal een beetje moeten inbinden en dat we maar weinig geld meer overhouden om te investeren in ons dagelijks onderhoud. Dit zorgt er voor dat veel mensen steeds vaker tegen hun financiële limieten aanleunen waardoor de kans opeens erg reëel wordt dat er een bepaalde betalingsachterstand opduikt. Is dat het geval, dan zult u bij het zogenaamde BKR van een dossier worden voorzien waarin staat te lezen om welke schuld het precies gaat, hoeveel de schuld bedraagt en welke acties er reeds werden ondernomen (of nog ondernomen moeten worden) om de schuld deels af te lossen. Het beschikken over een BKR codering heeft vooral één erg vervelend nadeel. Wanneer u geld wil lenen is de kans in bovenstaand geval immers klein dat een bank u nog een lening zal willen verstrekken. In dat geval zult u op zoek moeten naar een BKR lening, maar ook die wordt niet alleen gekenmerkt door voordelen. We vertellen er u in dit artikel graag meer over.

Wat is een BKR lening?
Allereerst is het natuurlijk belangrijk om u kennis te laten maken met de precieze werking en inhoud van een BKR lening. Een BKR lening lijkt op het eerste zicht in ieder geval een gewone financiering, maar is dat eigenlijk niet. Wie een BKR lening wenst af te sluiten zal zich bijvoorbeeld in eerste instantie moeten wenden tot een alternatieve financiële instelling en niet tot een bank. Een BKR lening is namelijk kort gezegd gewoon een lening die kan worden toegekend zonder dat er voorafgaand aan het verstrekken van de lening een BKR controle wordt uitgevoerd. Banken zijn in Nederland verplicht om een toetsing te doen bij het BKR wanneer er een krediet wordt verstrekt van meer dan 1000 euro waardoor u verplicht bent om een beroep te doen op een andere financiële instelling. Zij zijn doorgaans niet bij het BKR aangesloten en beschikken bijgevolg zelfs niet over de mogelijkheid om uw kredietwaardigheid bij het BKR te toetsen. Let wel, een toetsing bij het BKR staat los van een controle naar uw financiële situatie, want die zal bij een BKR lening natuurlijk wel onder de loep worden genomen.

Is een BKR lening duur?
Er wordt van een BKR lening wel eens gezegd dat deze een behoorlijk prijskaartje met zich meebrengt, maar is dat ook wel zo? Het is een feit dat een BKR lening een lening is waarvan al snel wordt gedacht dat deze wordt afgesloten door mensen met een minder goede financiële situatie of met financiële problemen. Het spreekt voor zich dat de financiële instelling die de BKR lening zal verstrekken zich hier bewust van is alsook van het verhoogde risico op wanbetaling. Hoewel er bij een BKR lening wel wordt nagegaan of u als kredietnemer de lening daadwerkelijk kunt betalen blijft het voor de financiële instantie waarbij u gaat lenen een risico en dat vertaalt zich inderdaad in een hogere kostprijs. Wanneer u een gewone lening met een BKR lening gaat vergelijken zult u altijd merken dat deze laatste het duurst is. Sluit een BKR lening dan ook enkel en alleen af wanneer u er zeker van bent dat u bij een gewone bank niet meer over de mogelijkheid beschikt om een lening aan te vragen.

Conclusie
Het bestaan van een BKR lening is voor veel mensen noodzakelijk. Hoewel een BKR codering er op wijst dat u in het verleden te maken heeft gekregen met financiële problemen hoeft dat geen exacte weerspiegeling te zijn van de actualiteit. Mensen die hun schulden afbetalen beschikken immers nog steeds over een BKR codering terwijl hun financiële situatie reeds aanzienlijk kan verbeterd zijn. Voor dit soort mensen kan een BKR lening de uitweg bieden. Zij kunnen door gebruik te maken van een BKR lening wel gewoon geld lenen om hun dromen waar te maken en dat is nog steeds waar het allemaal om draait. Let wel, zoals eerder in dit artikel reeds gezegd wordt het aangeraden om een BKR lening alleen af te sluiten wanneer u geen andere mogelijkheid heeft. Hoe we het ook draaien of keren, een BKR lening is en blijft immers een dure kredietvorm.

Let op! Geld lenen kost geld