Kredietplanet.nl: Financieel, Lenen

Back to back lening

Back to back lening is een lening waarbij de krediet verstrekker direct (of indirect) zekerheid krijgt in de vorm van liquide middelen. De back to back lening komt vooral voor wanneer iemand wel de liquide middelen heeft maar deze niet wilt gebruiken om een lening af te sluiten.

Risico back to back lening

Banken zijn zeer voorzichtig met het uitgeven van een back to back lening. Deze leningen worden vaak misbruikt voor duistere doeleinden. Wanneer een bank zonder voor onderzoek gedaan te hebben een back to back lening geeft, loopt het de risico om reputatieschade op te lopen. Omdat ze niet met zekerheid kunnen zeggen waar het geld voor wordt gebruikt. Het kan voorkomen dat een bank mede verantwoordelijk wordt gehouden voor bijvoorbeeld witwas praktijken, fiscale misdrijven of andere illegale zaken.

Wanneer een bank toch een back to back lening wilt geven worden er bepaalde zekerheden ingebouwd zodat de bank nauwelijks tot geen risico loopt. Enkele punten waarop wordt gelet zijn:

  • Identiteit van de geld lener wordt zwart op wit vastgelegd;
  • De waarde van de liquide middelen;
  • Andere bijkomende zekerheden.

Al met al is een back to back lening een lening die niet snel wordt gegeven. Een bank of krediet verstrekker moet zekerheid hebben dat het niet te maken heeft met witwas praktijken of iets dergelijks. De banken en krediet verstrekkers bouwen verschillende zekerheden in zodat ze niet er voor op gedraaid kunnen worden.

Let op! Geld lenen kost geld