Kredietplanet.nl: Financieel, Lenen

Achtergestelde lening

Wat is een achtergestelde lening?

De achtergestelde lening, ook wel uitgestelde lening genoemd, is een lening die alleen wordt verkregen door ondernemingen. Een uitgestelde lening is een zeer risicovol product voor de krediet verstrekker. De reden dat het een zeer risicovol product is dat wanneer het bedrijf failliet gaat de krediet verstrekker pas als allerlaatste zijn geleende geld kan opeisen. Het kan zelfs voorkomen dat er onvoldoende geld uit de bezittingen wordt verkregen en dat de krediet verstrekker zijn geleende geld kwijt is. Bij de faillissement volgorde staat de achtergestelde krediet verstrekker boven aandeelhouders, vennoten of geld inbrengers.

Wanneer een instantie geld verstrekt aan een onderneming in de vorm van een uitgestelde lening zitten er vaak hoge rentepercentages aan vast. Dit is ter compensatie voor het risico wat de krediet verstrekker loopt. Het komt voor dat de rente afhankelijk is van de winst van het bedrijf.

Een achtergestelde lening is een zakelijke lening

De uitgestelde lening is dus een zakelijke lening en wordt alleen verstrekt aan ondernemingen en bedrijven. Deze lening kan bij het eigen vermogen worden gerekend. De uitgestelde lening wordt dan gezien als “stoot kussen” waardoor de krediet verstrekker van het uitgestelde lening als laatst zijn uitgeleende deel krijgt. Dit is een voordeel omdat het dan voor andere bedrijven aantrekkelijker is om te investeren, deze bedrijven zijn dan zo goed als zeker van hun geld als het bedrijf toch failliet blijkt te gaan.
Een ander bijkomend voordeel is dat het mogelijk is om vreemd vermogen te krijgen tegenover een zeer lage interest. Deze lening wordt ook nog bij de bank gezien als eigen vermogen.

Vaak wordt een uitgestelde lening verstrekt door een moederbedrijf die veel vertrouwen heeft in het dochterbedrijf. De achtergestelde lening wordt zo wie zo alleen verstrekt als er veel vertrouwen in het bedrijf is. Want de krediet verstrekker loopt dikwijls veel risico. Een achtergestelde lening kan alleen worden gegeven als het zwart op wit staat, oftewel in het contract vast staat.

Achterstelling komt niet alleen voor in de vorm van leningen maar ook in effecten/obligaties. De obligaties worden dan uitgegeven aan het bedrijf en deze obligaties zijn dan achtergesteld. Eerder in dit artikel werd verteld dat obligaties niet achtergesteld kon zijn tijdens het faillissement. Deze obligaties zijn achtergesteld in de vorm van iedere rentebetaling en aflossingsbetaling die wordt gedaan. Hierbij staan de achtergestelde obligatieverstrekkers helemaal achteraan na accountants, advocatenhonoraria, trustkantoren etc. Wat overblijft komt bij de obligatiehouders terecht.

De voor- en nadelen van een uitgestelde lening

Het voordeel van de uitgestelde lening:

  • De uitgestelde lening fungeert als “stoot kussen” en vangt dus de eerste klappen op wanneer het bedrijf failliet gaat. De achtergestelde lening verstrekker krijgt dus als laatst zijn geld en daarom is het aantrekkelijk voor andere bedrijven om te investeren in het bedrijf die een achtergestelde lening heeft omdat ze dan een zekerheid hebben dat ze hun ge├»nvesteerde geld terug krijgen.

Het nadeel van de uitgestelde lening:

  • De uitgestelde lening verstrekker loopt veel risico. Wanneer het bedrijf failliet gaat is de krediet verstrekker de laatste die zijn geleende geld terug krijgt als de opbrengsten voldoende zijn. Wanneer dit niet het geval is krijgt de krediet verstrekker zijn geleende geld niet terug.

Let op! Geld lenen kost geld